ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a MotoZem [Analia s.r.o. – részletesen lásd alább] által üzemeltetett, a www.motozem.hu honlapon megtalálható webáruházban (továbbiakban: Motozem Webáruház) megvásárolható valamennyi termék tekintetében a vevőkkel/vásárolókkal megkötött szerződésekre.

 

Eladó:
Név: Anila s.r.o.
Székhely: 739 34 Šenov, Hlavní 12
IČ: 27774368
DIČ: CZ27774368
E-mail cím: info@motozem.hu
Telefonszám: +3619010006

 

1.  Alapvető rendelkezések

1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Motozem Webáruház felületén a Motozem Webáruház és a Vásárló (a továbbiakban: Felek) között elektronikusan jön létre.

1.2. A Motozem Webáruház működésére a cseh jog az irányadó, így a Felek közötti jogviszonyban is a cseh jog az alkalmazandó.

 1.3 Vevő/Vásárló:
Valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany.

 1.4. Fogasztó:

Olyan Vásárló, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 1.4. A Webáruház használatával Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

 1.5. Hatályos: 2022. 07. 15. napjától visszavonásig

 

2. Termékek és megrendelés

2.1. A Webáruház tartalmazza a megvételre kínált termékek nevét és részletes leírását. Illusztráció gyanánt képet (vagy képeket) jelenít meg róluk, amely a gyártó terméken végzett esetlegesen változtatása esetén nem tekintendő irányadónak.

 2.2. A Motozem Webáruházban feltüntetett és megvételre kínált termékek forintban meghatározott árai változatlanok maradnak, ameddig a készlet ki nem fogy.

 2.3. A termékeknél megjelölt árak az általános forgalmi adót (ÁFA) is magukba foglalják, amennyiben ez a körülmény nincs kifejezetten másképp feltüntetve. Az ÁFA mértéke Magyarországra történő megrendelés esetén 27% (huszonhét százalék).

 2.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Webáruház erről a felületén, illetve esetleges hírlevelében tájékoztatja a felhasználókat.

 2.5. A termékek ára nem tartalmazza az esetleges kiszállítással vagy csomagküldéssel kapcsolatban fellépő költségeket.

 2.6. Az Anila s.r.o.-nak joga van a termékkínálat és a feltüntetett árak megváltoztatására.

 2.7. A termékek a virtuális kosárba helyezéssel, a szállítási, illetve számlázási adatok megadásával, majd és a rendelés elküldésével rendelhetőek meg. A virtuális kosárba helyezés önmagában nem jár a termék lefoglalásával, sem a rendelés véglegesítésével!

 2.8. Minden megrendelésnél szükséges feltüntetni a vevő adatait (keresztnév, vezetéknév vagy a megnevezés, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám). Nem Fogyasztó esetében az adószám is minden esetben szükséges.

 2.9. A Vásárló és az Eladó között a szerződés kizárólag az Eladó részéről küldött visszaigazolás (a továbbiakban: Visszaigazolás/Megerősítés) elküldésével jön létre. Kifejezett Megerősítés hiányában tehát nem áll be a Eladó szállítási kötelezettsége.

 2.10. A Motozem Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az iktatás hiányában a szerződés utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

 2.11. Kedvezménykuponok és kuponkódok felhasználása esetén egy vásárlásnál mindig csak egy fajta kedvezményt lehetséges érvényesíteni. A kedvezmények nem használhatóak együttesen! A korlátozás nem vonatkozik a hűségkedvezményekre és a mennyiségi kedvezményekre.

 2.12. Az Eladó törekszik rá, hogy a Vásárló megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton a lehetet legrövidebb időn belül visszaigazolja (Visszaigazolás).

 

3. Fizetési módok

3.1. A rendelési folyamat befejezése előtt a Vásárló választhat az éppen rendelkezésre álló fizetési módok közül. A Vásárló általában [nem minden ország esetében] választhatja az utánvéttel történő fizetést, mely során a házhoz szállított termékek kifizetése az átvétel után készpénzzel vagy bankkártyával lehetséges, vagy választhatja az online bankkártyával történő fizetést.

 3.2. Online fizetési mód választása esetén a termék kiszállítása legkorábban akkor történik meg, amikor a teljes vételár (és az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges egyéb költség) megérkezett az Eladó számlájára.

 

4. Átvétel módja, kiszállítás

4.1. A vásárló a rendelési folyamat során választhatja meg a termék átvételének módját, amely egyelőre házhozszállítással történhet.

 4.2. A kiszállított mindaddig termék a Motozem Webáruház tulajdonában áll, amíg a vételár megfizetése teljes egészében meg nem történik [tulajdonjogfenntartással történő eladás].

 4.3. Az áru átvételénél ajánljuk annak mennyiségének és állapotának ellenőrzését. Amennyiben a megrendelt áruval, vagy árukkal kapcsolatban hiányt észlel, jelentse mihamarabb Webáruházunknak.

 4.4. Amennyiben az áru a szállítási folyamat következtében bekövetkezett nyilvánvaló sérüléssel érkezik meg, jelezze ezt a futárnak, illetve tagadja meg az átvételt.

 4.5. A termék várható kiszállítási idejét minden esetben feltüntetjük a megrendelés Visszaigazolásában.

 4.6. Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, a kiszállítás 5 munkanapon belül várható (nem időgarantált). Ha az adott termék az Európai Unió valamely másik tagállamában található raktárban lelhető fel, a kiszállítás 5-14 munkanapon belül várható (nem időgarantált).

 4.7. Szállítási költségek: önálló díjtáblázat szerint.

 4.8. Amennyiben a megvásárolni kívánt termék nincs készleten vagy még csak gyártás alatt van, más meghatározott kiszállítási időn belül kerül kiszállításra. Erről az időtartamról egyénileg értesítjük a Vásárlót.

 4.9. Cégünk fenntartja a kiszállítási időpont megváltozásának, illetve megváltoztatásának jogát, tekintettel a gyártók, a szállítók és a futárszolgálatok terheire és költségeik optimalizálására.

 

5. Exkluzív és különleges áruk

5.1. Az exkluzív vagy különleges áruk megrendelésénél az ügyfél számára kiállítunk egy díjbekérőt, az eredeti ár 30-100% mértékének megfelelő összegről.

 5.2. Az értékesítő félnek jogában áll meghatározni az exkluzív és különleges áruk esetében fizetendő előleg összegét.

 5.3. Az exkluzív vagy különleges áruk megrendelésekre vonatkozó előleg összege (i) megrendelés átvételének megtagadása vagy Vevő érdekkörében történő meghiúsulása esetén nem kerül visszatérítésre [azt a Felek bánatpénznek tekintik] és (ii) azokra a Fogyasztókat egyébként megillető elállási jog nem terjed ki!

 

6. Elállás a szerződéstől

6.1. Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül, megilleti a cseh jog az elállás joga az alább részletezettek szerint.

 6.2. A Fogyasztónak jogában áll a megrendelésétől elállni bármilyen indoklási kötelezettség nélkül a rendelés Megerősítés után, ha az Eladó fél még nem teljesítette a kiszállítást.

 6.3. A Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 100 (száz) napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket.

 6.4. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Motozem Webáruház részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 100. naptári napon) elküldi Webáruházunk részére.

 6.5. Az elektronikus úton küldött levél útján megküldött elállási nyilatkozat kizárólag akkor minősül közöltnek, ha annak átvételét Eladó elektronikusan visszaigazolta.

 6.6. A Vásárló az elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Motozem Webáruház részére az alábbi címre:

 Visszaküldési cím: Anila s.r.o., Dobrá 72, 739 51 Dobrá ČR

 6.7. A termék visszajuttatásának költségei a Fogyasztót terhelik.

 6.8. Az árut hiánytalanul, az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni az Eladónak, nem lehet rajta kopás vagy egyéb külsérelmi nyom. Ha a visszaküldött áru a Vevő érdekkörében felmerülve sérült meg, az Eladó jogosult a Vevővel szemben az áru értékcsökkenésének megtérítése iránti igényt érvényesíteni és azt a visszaküldött összegbe egyoldalúan beszámítani.

 6.9. Abban az esetben, ha a küldemény nem került átvételre, fenntartjuk azon jogunkat, miszerint a Fogyasztónak nem minősülő Vásárló által megadott információkat a harmadik fél számára továbbítsuk abból az okból, hogy ő a rendelését nem vette át, ezzel kárt okozva nekünk.

 6.10. Ha az Eladó fél vonja vissza a megrendelést, úgy minden további késedelem nélkül értesíteni fogja a Vásárlót és a lehető legelőnyösebb megoldást ajánlja a megrendelés helyett, illetve az vételár (vagy előleg) címén esetleges már megfizetett összeg mihamarabbi visszatérítésére.

 6.11. A Fogyasztó által kifizetett összeget legkésőbb az elállási nyilatkozatot követő termékvisszaérkezéstől számított 14 napon belül visszautaljuk. A határidő az elállási szándékot tartalmazó dokumentum kézhez vételekor kezdődik. A bankkártyás fizetés esetén az összeg a fizetéskor megadott bankszámlára vagy a külön megadott bankszámlaszámra kerül visszatérítése. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

 6.12. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a termék szokásos árához képest feltűnően értékaránytalanul megadott -hibás- ár alapján elálljon a szerződéstől. Ilyen hiba vis maior vagy olyan műszaki hiba miatt fordulhat elő, amelyet az Eladó nem tud azonnal észlelni.

 6.13. Kivételek a Fogyasztót illető elállási jog alól: A szerződéstől való elállás joga nem gyakorolható digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződésben, ha azt nem fizikai adathordozón nyújtották, illetve szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésben, mindkét esetben azzal a feltétellel, hogy a teljesítés a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásán alapul a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt; továbbá olyan szolgáltatások vagy áruk (ideértve az alkoholos italokat is) szállítására vonatkozó szerződések esetében, amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, függetlenül az eladó akaratától; a fogyasztó vagy személye kívánsága szerint módosított áru szállítására, valamint gyors romlásnak kitett árukra, más árukkal helyrehozhatatlanul összekeveredett vagy zárt csomagolásból eltávolított árukra vonatkozó szerződésekben, valamint higiéniai okokból nem küldhető vissza; hang- vagy képfelvételek, számítógépes programok kézbesítéséért, ha a vásárló megsértette azok eredeti csomagolását; újságok, folyóiratok vagy egyéb folyóiratok kézbesítésére; 5. pont szerint exkluzív és különleges árukra.

 

7. Jótállás

7.1. A Webáruházban megvásárolható termékekre vonatkozóan a cseh jog szerinti szavatosság (minden Vevőnek) ill. jótállás (kizárólag a Fogyasztónak minősülő Vevőkre) vonatkozik. A Motozem Webáruház a szavatosság/jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza vagy arról a Vevő a szerződés megkötésekor tudott, vagy tudnia kellett.

 7.2. A szavatosság és a jótállás az új termékek esetében a vásárlás időpontjától számított 24 hónapig áll fenn.

 7.3. A szavatossági és a jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.

 7.4. A szavatosság és a jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek jogosulatlan beavatkozás miatt jöttek létre, illetve a hibákra, amelyek a nem megfelelő használat vagy tárolás miatt jöttek létre.

 7.5. A Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen!

 7.6. A kellékszavatossági igények érvényesítésére a továbbiakban a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

8. Reklamáció

 8.1. Reklamáció esetén, kérjük, hogy lehetőség szerint töltse ki a reklamációs űrlapot. Vevő elfogadja, hogy technikai okok miatt a reklamációs űrlap nem minden esetben elérhető.

 

9. Termékek visszaküldése

9.1. Elállási jog gyakorlása esetén a termék akkor minősül határidőben visszaküldöttnek, ha az legkésőbb az átvételtől számított 100. napon feladták.

 9.2. A Fogyasztónak jogában áll a termék visszaküldése esetén a kiszállítás költségeinek megtérítését is kérni, de nem a visszaküldését!

 9.3. A terméket teljes egészében, eredeti állapotában kell visszaküldeni úgy, hogy az azonnal újraértékesíthető legyen más vásárlók számára.

 9.4. A visszaküldött csomagnak mindenképpen tartalmaznia kell a számla másolatát.

 9.5. Az árut postával vagy futárszolgálattal lehet visszaküldeni. Az utánvéttel feladott küldemények visszaküldését nem fogadjuk el, azok átvételtét minden esetben megtagadjuk!

 9.6. A küldeményhez, kérjük, csatolják a termék visszaküldésének a kérelmét is, a Vevő összes adatával. A termék visszaküldésére szolgáló űrlapot weboldalunkon érheti el .

 

10. Vegyes rendelkezések

10.1. Az összes feltüntetett ár és adat, amely a www.motozem.hu oldalon található, az Eladó (értékesítő) megerősítését igényli. Az itt feltüntetettek tehát nem minősülnek nyilvános ajánlattáteli felhívásnak.

 10.2. A termékekhez kapcsolódó képek csak illusztrációk.

 10.3. Az oldalunkon feltüntetett összes telefonszám alapdíjas, a hívások díja szolgáltatójától függ.

 

11. Fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése

 11.1 A Fogyasztó jogosult a vállalkozóhoz intézett termékkel, szolgáltatással kapcsolatos sikertelen reklamáció esetén a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése érdekében a Cseh Kereskedelmi Felügyelethez fordulni, a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére (ADR) vonatkozó eljárás megindítására irányuló kérelemmel. Az eljárás megindítására irányuló kérelmet a www.coi.cz weboldalon elérhető űrlapon lehet benyújtani. A kérelmet alá kell írni, ha az űrlapot nem a rendszeresített online adatcsatornán küldik, vagy elektronikus aláírással látják el. Az eljárás megindítására irányuló kérelem e-mailben is elküldhető az adr@coi.cz címre vagy postai úton a következő címre: Cseh Kereskedelmi Felügyelőség, Központi Felügyelőség - ADR Osztály, Štěpánská 15, 120 00 Prága 2. Képviselet esetén írásbeli meghatalmazás szükséges, s ahhoz ügyvédet kell fogadni. A kérelemhez csatolni kell minden vonatkozó dokumentumot, különösen a vállalkozóval történt panaszkezelés sikertelen kísérletét igazolókat.

 11.2. Határon átnyúló fogyasztói ügyekkel összefüggésben keresse a tagállamában elérhető Európai Fogyasztói Központot. Magyarországon: www.magyarefk.hu.

 

12. Vitarendezés

12.1 Az Eladó és a Vevő közötti vitákat az általános bíróságok rendezik.

 12.2. A fogyasztóvédelemről szóló cseh törvény szerinti kötelezettségek betartásának felügyeletét a Cseh Kereskedelmi Felügyelőség végzi - www.coi.cz

 12.3. Határon átnyúló fogyasztói ügyek esetében egyebekben irányadó a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendelet.

 

 Prága, 2022. 07. 15.

Cookies

A MotoZemnek és partnereinek az Ön hozzájárulása szükséges az egyéni adatok felhasználásához, hogy többek között az Ön érdeklődési köréhez kapcsolódó információkat mutassanak meg. Hozzájárulását az „OK” mezőre kattintva adja meg.

Beállítás OK

A beleegyzését itt tudja visszavonni.

Cookie-beállítások

Itt lehetősége van a cookie-kat kategóriánként testreszabni, saját preferenciáinak megfelelően.

A MotoZemnek és partnereinek az Ön hozzájárulása szükséges az egyéni adatok felhasználásához, hogy többek között az Ön érdeklődési köréhez kapcsolódó információkat mutassanak meg.