A reklamáció rendje

A reklamáció rendje

A reklamáció rendje a termékhibra vonatkozó jogok és kötelezettségek érvényesítésére vonatkozik. Meghatározza és pontosítja az értékesítő és a vevő jogait és kötelességeit.

Minden megkötött szerződésre Cseh hatályban lévő jogrendje az irányadó, különösen a módosított 40/1964. sz. törvény, a polgári törvénykönyv módosított (a továbbiakban: ObčZák) és a fogyasztóvédelemről szóló módosított 634/1992. sz. (a továbbiakban: OchrSpotr) törvénnyel összhangban.

Értékesítő: Anila s.r.o., amely a C 29356 az Ostrava-i Kerületi Bíróság illetékessége alá tartozik
Címe: Ostrava, Hlavní 12, 739 34, Šenov, Csehország
Cégjegyzékszám (IČO): 27774368
Adószám (DIČ): CZ27774368

 

Alaprendelkezések

Ha a jótállási időn belül hiba lép fel a megvásárolt termékkel kapcsolatban, a vevőnek joga van a reklamációra. Termékhiba alatt a nem megfelelő vagy nem jó minőségű anyagok felhasználásából fakadó hibákat, a nem megfelelő gyártási technológia által létrejött termékhibákat vagy a nem megfelelő gyártási folyamat miatt felmerülő hibákat értjük.

A termék túlhasználata, a nem rendeltetésszerű használata, a nem elégséges mértékű vagy nem megfelelő karbantartási mód, a természetes anyagváltozás (a termék által tartalmazott anyagok), a fogyasztó vagy egy harmadik személy által, vagy bármilyen beavatkozás eredményeként fellépő változásokat vagy megváltozott terméktulajdonságokat, meghibásodásokat a rendelkezésre álló jótállási időn belül sem ismerjük el. Kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy a jótállási idő és a termék szavatossága két különböző fogalom! A termék szavatossága függ a termék használatának módjától és intenzitásától és nem minden esetben egyezik meg a jótállási idővel. Intenzív használat mellett a szavatosság rövidebb lehet, mint amennyi a jótállás. A termékről eltávolítható hibákat a vevőnek jogában áll az értékesítővel kijavíttatni. Az értékesítőnek kötelessége, hogy a hibát ingyenesen, ésszerű időn belül és megfelelő módon eltávolítsa, kijavítsa (§ 622, bekezdés 1, ObčZák). Az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül kijavítja a termékhibát, kivéve, ha az értékesítő megegyezik a termék használójával egy későbbi határidő alapján (§ 19, bekezdés 3, OchrSpotř).

A termékcserére vagy a szerződéstől való elállásra a vevő abban az esetben jogosult, ha egymás után háromszor ugyanazt a hibát fedezi fel és előzetesen kétszer is javították az adott terméket vagy, ha a terméken egyidejűleg legkevesebb három eltávolítható hibát talál (§ 622, bekezdés 2, ObčZák).

Javíthatatlan termékhiba esetén a vevőnek jogában áll egy hibátlan termékre kicseréltetni az árut vagy elállni a szerződéstől. Ha javíthatatlan termékhibáról van szó, amely következtében a hibásodás nem akadályozó tényező a használat alatt és a vevő nem igényli a termékcserét, a vevő jogosult egy meghatározott kedvezményre, vagy elállhat a szerződéstől (§ 622, bekezdés 3, ObčZák).

Az adásvételi szerződéstől való eltérést, amely a termék átvételétől számított 6 hónapon belül következik be, már az átvételkor fennálló hibának kell tekinteni abban az esetben, ha az nem ellentétes a termék jellegével vagy, ha nem mutatkozik az ellenkezője. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a vevő a termék átvétele előtt a szerződéstől való eltérésről tudott vagy az eltérést a szerződéstől ő maga okozta. Abban az esetben, ha az átvételnél az átvett áru nem egyezik meg a szerződésben foglalt termékkel, az értékesítő köteles késedelem nélkül az adásvételi szerződésnek megfelelően teljesíteni (ObčZák 616. cikk).

 

A termék átvétele a vevő által

A vevőt terheli, hogy a terméket és annak állapotát az átvétel után leellenőrizze az eladó vagy a futár jelenlétében. Az áruházban kötött szerződések esetén a vevő kérelmére az eladónak kötelessége a terméket bemutatni. Ha a vevő látható hibákat észlel, amely átfogja az összes hibát, amelyet az áru átvételekor vesz észre, akkor a vevő nyilvántartásba vetetheti az eladóval vagy a futárral a hibát vagy hibákat. Ebben az esetben a vevőnek jogában áll megtagadni az átvételt. A vevőnek szintén ajánlott a termékkel kapcsolatos dokumentációt leellenőrizni. Az észlelt hibákkal kapcsolatos reklamációkkal a vevőnek az eladóhoz kell fordulnia. Az ilyesfajta reklamációs kérelem elfogadásához szükséges csatolni a futár által aláírt, a termék meghibásodásáról szóló nyilatkozatot. Az értékesítőnek okozott többletköltségek és a károk, amelyek a kései vagy a nem megfelelő reklamáció során keletkeztek, teljes mértékben a vevőt terhelik. A vevő az áru átvétele után, de még a termék használata előtt köteles elolvasni a használati utasítást arról, hogy a terméket hogyan kell kezelni, és hogy az milyen célra használható.

 

A reklamáció érvényesítésének módjai

Abban az esetben, ha a termék a jótállási időn belül hibásodik meg, a vevőnek jogában áll a meghibásodott termékre vonatkozóan reklamációt előterjeszteni:

A vevő elküldheti a reklamált terméket a fent említett címre. A feladó a saját érdekeiben a terméket igényesen és megfelelő védőcsomagolásba helyezi és figyel arra, hogy a küldemény megfelelő legyen a postai kézbesítés szabályainak.

A terméket a vevőnek megfelelő csomagolásban kell csomagolnia, amely megakadályozza a szállítás során bekövetkező károsodást. Tökéletes állapotban kell lennie, tisztának és teljesnek - a kézikönyveket és különböző tartozékokat is beleértve - ugyanúgy, ahogyan a vevő átvette az eladótól a vásárlás folyamán, kivéve, ha ez a reklamáció tárgyát képezi.

A vevőnek igazolnia kell a termék eredetét a jótállási nyilatkozat vagy a vásárlási bizonylat felmutatásával, esetleg más hiteles módon, mely igazolja, hogy a reklamációval érintett terméket az adott értékesítőnél vásárolta. Postai reklamáció esetén ajánlott a feladóvevényt megtartani az áru elküldésének igazolására.

 

A reklamációnak tartalmaznia kell:

 

A hibákért való felelősségre vonatkozó jog érvényesítésének határideje

Az eladott termék hibáért való felelősségre vonatkozó jog érvényesítésének feltétele, hogy a jótállási időn belül juttassák érvényre. Ha a jótállási nyilatkozaton nincs hosszabb határidő feltüntetve, akkor a jótállási idő 24 hónap, kivéve, ha az erre vonatkozó jogszabályok miatt a jótállási idő ettől eltérő, vagy változik. A reklamációt késedelem nélkül kell érvényesíteni, amint a hiba megjelenik. A termék további használata a termék meghibásodását csak tovább ronthatja, ami a termék elértéktelenedéséhez és a reklamáció elutasításához vezethet! A termékhibáért való felelősségvállalás jogának érvényesítésétől a reklamáció teljesítése utáni áruátvételig lévő időintervallum nem tartozik bele a jótállási időbe (§ 627, bekezdés: 1, ObčZák). A jótállási idő nem összekeverendő a termék szavatossági idejével, azaz, hogy a termék megfelelő, rendeltetésszerű használat, karbantartás, és megfelelő használati intenzitás mellett mennyi ideig működik (pl. akkumulátorok).

 

A reklamáció feldolgozásának határideje

Ha a vevő megfelelő módon érvényesítette jogait a termékhibákkal kapcsolatban, az eladó vagy az általa megbízott munkavállaló köteles azonnal dönteni a reklamáció elbírálásáról. Bonyolult esetekben három munkanapon belül. A határidőbe nem tartozik bele a hiba szakmai felméréséhez szükséges idő. A panaszt, beleértve a hiba megszüntetését is, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 naptári napon belül rendezni kell, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó hosszabb határidőben állapodik meg (OchrSpotr 19. §, 3. pont).

A jótállás terjedelme
A jótállás elévül abban az esetben, ha:

 

 

A jótállás nem vonatkozik:

 

Termék átvétele a reklamáció feldolgozását követően

A reklamáció feldolgozását követően az eladó tájékoztató e-mailt vagy SMS-t küld a fogyasztónak. A fogyasztó a tájékoztató e-mail vagy SMS kiküldése után köteles 10 napon belül, legkésőbb pedig 1 hónapon belül átvenni a reklamációval érintett terméket. Abban az esetben, ha a fogyasztó nem veszi át a megrendelt csomagot a postán vagy az áruházban, köteles felárat fizetni, amely 158 HUF/nap (§ 656, bekezdés 1, ObčZák).

Ha a fogyasztó a meghatározott időponttól számítva 6 hónapon belül se veszi át a megrendelését, az értékesítőnek joga van a terméket eladni és az eladásból származó nyereséget a termék tárolási és értékesítési költségeire fordítani. A nyereség fennmaradó részét az eladó a fogyasztónak kifizeti, amennyiben a fogyasztó igényli azt (§ 656, bekezdés 2, 3, ObčZák).

 

Bármilyen felmerülő kérdéssel forduljanak hozzánk!

Elérhetőségünk: andrea@motozem.cz

 

A weboldal sütiket használ a szolgáltatások működéséhez, a reklámok személyre szabásához és a weboldal látogatásásának kiértékeléséhez. A weboldal használata alatt Ön egyetért ezzel. Rendben.