A reklamáció rendje

A reklamáció rendje

A reklamáció rendje a termékhibra vonatkozó jogok és kötelezettségek érvényesítésére vonatkozik. Meghatározza és pontosítja az értékesítő és a vevő jogait és kötelességeit.

Minden megkötött szerződésre Cseh hatályban lévő jogrendje az irányadó, különösen a módosított 40/1964. sz. törvény, a polgári törvénykönyv módosított (a továbbiakban: ObčZák) és a fogyasztóvédelemről szóló módosított 634/1992. sz. (a továbbiakban: OchrSpotr) törvénnyel összhangban.

Értékesítő: Anila s.r.o., amely a C 29356 az Ostrava-i Kerületi Bíróság illetékessége alá tartozik
Címe: Ostrava, Hlavní 12, 739 34, Šenov, Csehország
Cégjegyzékszám (IČO): 27774368
Adószám (DIČ): CZ27774368

 

Alaprendelkezések

Ha a jótállási időn belül hiba lép fel a megvásárolt termékkel kapcsolatban, a vevőnek joga van a reklamációra. Termékhiba alatt a nem megfelelő vagy nem jó minőségű anyagok felhasználásából fakadó hibákat, a nem megfelelő gyártási technológia által létrejött termékhibákat vagy a nem megfelelő gyártási folyamat miatt felmerülő hibákat értjük.

A termék túlhasználata, a nem rendeltetésszerű használata, a nem elégséges mértékű vagy nem megfelelő karbantartási mód, a természetes anyagváltozás (a termék által tartalmazott anyagok), a fogyasztó vagy egy harmadik személy által, vagy bármilyen beavatkozás eredményeként fellépő változásokat vagy megváltozott terméktulajdonságokat, meghibásodásokat a rendelkezésre álló jótállási időn belül sem ismerjük el. Kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy a jótállási idő és a termék szavatossága két különböző fogalom! A termék szavatossága függ a termék használatának módjától és intenzitásától és nem minden esetben egyezik meg a jótállási idővel. Intenzív használat mellett a szavatosság rövidebb lehet, mint amennyi a jótállás. A termékről eltávolítható hibákat a vevőnek jogában áll az értékesítővel kijavíttatni. Az értékesítőnek kötelessége, hogy a hibát ingyenesen, ésszerű időn belül és megfelelő módon eltávolítsa, kijavítsa (§ 622, bekezdés 1, ObčZák). Az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül kijavítja a termékhibát, kivéve, ha az értékesítő megegyezik a termék használójával egy későbbi határidő alapján (§ 19, bekezdés 3, OchrSpotř).

A termékcserére vagy a szerződéstől való elállásra a vevő abban az esetben jogosult, ha egymás után háromszor ugyanazt a hibát fedezi fel és előzetesen kétszer is javították az adott terméket vagy, ha a terméken egyidejűleg legkevesebb három eltávolítható hibát talál (§ 622, bekezdés 2, ObčZák).

Javíthatatlan termékhiba esetén a vevőnek jogában áll egy hibátlan termékre kicseréltetni az árut vagy elállni a szerződéstől. Ha javíthatatlan termékhibáról van szó, amely következtében a hibásodás nem akadályozó tényező a használat alatt és a vevő nem igényli a termékcserét, a vevő jogosult egy meghatározott kedvezményre, vagy elállhat a szerződéstől (§ 622, bekezdés 3, ObčZák).

Az adásvételi szerződéstől való eltérést, amely a termék átvételétől számított 6 hónapon belül következik be, már az átvételkor fennálló hibának kell tekinteni abban az esetben, ha az nem ellentétes a termék jellegével vagy, ha nem mutatkozik az ellenkezője. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a vevő a termék átvétele előtt a szerződéstől való eltérésről tudott vagy az eltérést a szerződéstől ő maga okozta. Abban az esetben, ha az átvételnél az átvett áru nem egyezik meg a szerződésben foglalt termékkel, az értékesítő köteles késedelem nélkül az adásvételi szerződésnek megfelelően teljesíteni (ObčZák 616. cikk).

 

A termék átvétele a vevő által

A vevőt terheli, hogy a terméket és annak állapotát az átvétel után leellenőrizze az eladó vagy a futár jelenlétében. Az áruházban kötött szerződések esetén a vevő kérelmére az eladónak kötelessége a terméket bemutatni. Ha a vevő látható hibákat észlel, amely átfogja az összes hibát, amelyet az áru átvételekor vesz észre, akkor a vevő nyilvántartásba vetetheti az eladóval vagy a futárral a hibát vagy hibákat. Ebben az esetben a vevőnek jogában áll megtagadni az átvételt. A vevőnek szintén ajánlott a termékkel kapcsolatos dokumentációt leellenőrizni. Az észlelt hibákkal kapcsolatos reklamációkkal a vevőnek az eladóhoz kell fordulnia. Az ilyesfajta reklamációs kérelem elfogadásához szükséges csatolni a futár által aláírt, a termék meghibásodásáról szóló nyilatkozatot. Az értékesítőnek okozott többletköltségek és a károk, amelyek a kései vagy a nem megfelelő reklamáció során keletkeztek, teljes mértékben a vevőt terhelik. A vevő az áru átvétele után, de még a termék használata előtt köteles elolvasni a használati utasítást arról, hogy a terméket hogyan kell kezelni, és hogy az milyen célra használható.

 

A reklamáció érvényesítésének módjai

Abban az esetben, ha a termék a jótállási időn belül hibásodik meg, a vevőnek jogában áll a meghibásodott termékre vonatkozóan reklamációt előterjeszteni:

A vevő elküldheti a reklamált terméket a fent említett címre. A feladó a saját érdekeiben a terméket igényesen és megfelelő védőcsomagolásba helyezi és figyel arra, hogy a küldemény megfelelő legyen a postai kézbesítés szabályainak.

A terméket a vevőnek megfelelő csomagolásban kell csomagolnia, amely megakadályozza a szállítás során bekövetkező károsodást. Tökéletes állapotban kell lennie, tisztának és teljesnek - a kézikönyveket és különböző tartozékokat is beleértve - ugyanúgy, ahogyan a vevő átvette az eladótól a vásárlás folyamán, kivéve, ha ez a reklamáció tárgyát képezi.

A vevőnek igazolnia kell a termék eredetét a jótállási nyilatkozat vagy a vásárlási bizonylat felmutatásával, esetleg más hiteles módon, mely igazolja, hogy a reklamációval érintett terméket az adott értékesítőnél vásárolta. Postai reklamáció esetén ajánlott a feladóvevényt megtartani az áru elküldésének igazolására.

 

A reklamációnak tartalmaznia kell:

 

A hibákért való felelősségre vonatkozó jog érvényesítésének határideje

Az eladott termék hibáért való felelősségre vonatkozó jog érvényesítésének feltétele, hogy a jótállási időn belül juttassák érvényre. Ha a jótállási nyilatkozaton nincs hosszabb határidő feltüntetve, akkor a jótállási idő 24 hónap, kivéve, ha az erre vonatkozó jogszabályok miatt a jótállási idő ettől eltérő, vagy változik. A reklamációt késedelem nélkül kell érvényesíteni, amint a hiba megjelenik. A termék további használata a termék meghibásodását csak tovább ronthatja, ami a termék elértéktelenedéséhez és a reklamáció elutasításához vezethet! A termékhibáért való felelősségvállalás jogának érvényesítésétől a reklamáció teljesítése utáni áruátvételig lévő időintervallum nem tartozik bele a jótállási időbe (§ 627, bekezdés: 1, ObčZák). A jótállási idő nem összekeverendő a termék szavatossági idejével, azaz, hogy a termék megfelelő, rendeltetésszerű használat, karbantartás, és megfelelő használati intenzitás mellett mennyi ideig működik (pl. akkumulátorok).

 

A reklamáció feldolgozásának határideje

Ha a vevő megfelelő módon érvényesítette jogait a termékhibákkal kapcsolatban, az eladó vagy az általa megbízott munkavállaló köteles azonnal dönteni a reklamáció elbírálásáról. Bonyolult esetekben három munkanapon belül. A határidőbe nem tartozik bele a hiba szakmai felméréséhez szükséges idő. A panaszt, beleértve a hiba megszüntetését is, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 naptári napon belül rendezni kell, kivéve, ha az eladó és a fogyasztó hosszabb határidőben állapodik meg (OchrSpotr 19. §, 3. pont).

A jótállás terjedelme
A jótállás elévül abban az esetben, ha:

 

 

A jótállás nem vonatkozik:

 

Termék átvétele a reklamáció feldolgozását követően

A reklamáció feldolgozását követően az eladó tájékoztató e-mailt vagy SMS-t küld a fogyasztónak. A fogyasztó a tájékoztató e-mail vagy SMS kiküldése után köteles 10 napon belül, legkésőbb pedig 1 hónapon belül átvenni a reklamációval érintett terméket. Abban az esetben, ha a fogyasztó nem veszi át a megrendelt csomagot a postán vagy az áruházban, köteles felárat fizetni, amely 158 HUF/nap (§ 656, bekezdés 1, ObčZák).

Ha a fogyasztó a meghatározott időponttól számítva 6 hónapon belül se veszi át a megrendelését, az értékesítőnek joga van a terméket eladni és az eladásból származó nyereséget a termék tárolási és értékesítési költségeire fordítani. A nyereség fennmaradó részét az eladó a fogyasztónak kifizeti, amennyiben a fogyasztó igényli azt (§ 656, bekezdés 2, 3, ObčZák).

 

Bármilyen felmerülő kérdéssel forduljanak hozzánk!

Elérhetőségünk: andrea@motozem.cz

 

Cookies

A MotoZemnek és partnereinek az Ön hozzájárulása szükséges az egyéni adatok felhasználásához, hogy többek között az Ön érdeklődési köréhez kapcsolódó információkat mutassanak meg. Hozzájárulását az „OK” mezőre kattintva adja meg.

Beállítás OK

A beleegyzését itt tudja visszavonni.

Cookie-beállítások

Itt lehetősége van a cookie-kat kategóriánként testreszabni, saját preferenciáinak megfelelően.

A MotoZemnek és partnereinek az Ön hozzájárulása szükséges az egyéni adatok felhasználásához, hogy többek között az Ön érdeklődési köréhez kapcsolódó információkat mutassanak meg.